วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สูงเนิน – 301801

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สูงเนิน

ภาษาไทย : ต. สูงเนิน  อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา

English : Sung Noen ,Sung Noen, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301801

รหัส อำเภอ : 3018

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.861

ลองติจูด : 101.842

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.861,101.842,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/