วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สุวรรณคูหา – 390506

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สุวรรณคูหา

ภาษาไทย : ต. สุวรรณคูหา  อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู

English : Suwanna Khuha ,Suwannakhuha, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390506

รหัส อำเภอ : 3905

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.551

ลองติจูด : 102.277

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.551,102.277,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/