วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สุวรรณคาม – 470704

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สุวรรณคาม

ภาษาไทย : ต. สุวรรณคาม  อ. นิคมน้ำอูน จ. สกลนคร

English : Suwanakham ,Nikhom Nam un, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 470704

รหัส อำเภอ : 4707

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.155

ลองติจูด : 103.712

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.155,103.712,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/