วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สุมเส้า – 411905

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สุมเส้า

ภาษาไทย : ต. สุมเส้า  อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี

English : Sum Sao ,Phen, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411905

รหัส อำเภอ : 4119

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.603

ลองติจูด : 102.984

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.603,102.984,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/