วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สุขไพบูลย์ – 300305

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สุขไพบูลย์

ภาษาไทย : ต. สุขไพบูลย์  อ. เสิงสาง จ. นครราชสีมา

English : Suk Phaibun ,Soeng Sang, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300305

รหัส อำเภอ : 3003

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.526

ลองติจูด : 102.448

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.526,102.448,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/