วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สุขสวัสดิ์ – 330605

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สุขสวัสดิ์

ภาษาไทย : ต. สุขสวัสดิ์  อ. ไพรบึง จ. ศรีสะเกษ

English : Suk Sawat ,Phrai Bueng, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330605

รหัส อำเภอ : 3306

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.856

ลองติจูด : 104.359

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.856,104.359,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/