วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สีออ – 410410

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สีออ

ภาษาไทย : ต. สีออ  อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี

English : Si-O ,Kumphawapi, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410410

รหัส อำเภอ : 4104

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 16.995

ลองติจูด : 103.038

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.995,103.038,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/