วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สีสุก – 300604

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สีสุก

ภาษาไทย : ต. สีสุก  อ. จักราช จ. นครราชสีมา

English : Si Suk ,Chakkarat, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300604

รหัส อำเภอ : 3006

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.874

ลองติจูด : 102.385

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.874,102.385,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/