วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สีวิเชียร – 340907

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สีวิเชียร

ภาษาไทย : ต. สีวิเชียร  อ. น้ำยืน จ. อุบลราชธานี

English : Si Wichian ,Nam Yuen, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340907

รหัส อำเภอ : 3409

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.483

ลองติจูด : 105.040

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.483,105.040,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/