วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สีพยา – 220303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สีพยา

ภาษาไทย : ต. สีพยา  อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี

English : Si Phaya ,Tha Mai, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220303

รหัส อำเภอ : 2203

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.578

ลองติจูด : 102.029

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.578,102.029,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/