วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สีดา – 303101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สีดา

ภาษาไทย : ต. สีดา  อ. สีดา จ. นครราชสีมา

English : Sida ,Sida, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 303101

รหัส อำเภอ : 3031

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.564

ลองติจูด : 102.588

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.564,102.588,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/