วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สีชมพู – 400601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สีชมพู

ภาษาไทย : ต. สีชมพู  อ. สีชมพู จ. ขอนแก่น

English : Si Chomphu ,Si Chomphu, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400601

รหัส อำเภอ : 4006

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.841

ลองติจูด : 102.156

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.841,102.156,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/