วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สีคิ้ว – 302001

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สีคิ้ว

ภาษาไทย : ต. สีคิ้ว  อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา

English : Sikhio ,Si Khio, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302001

รหัส อำเภอ : 3020

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.905

ลองติจูด : 101.687

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.905,101.687,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/