วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สิงห์โคก – 450204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สิงห์โคก

ภาษาไทย : ต. สิงห์โคก  อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ด

English : Sing Khok ,Kaset Wisai, Roi Et

รหัส ตำบล : 450204

รหัส อำเภอ : 4502

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 15.704

ลองติจูด : 103.668

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.704,103.668,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/