วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สำโรง – 440702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สำโรง

ภาษาไทย : ต. สำโรง  อ. นาเชือก จ. มหาสารคาม

English : Samrong ,Na Chueak, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440702

รหัส อำเภอ : 4407

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 15.870

ลองติจูด : 103.007

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.870,103.007,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/