วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สำโรง – 401505

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สำโรง

ภาษาไทย : ต. สำโรง  อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น

English : Samrong ,Nong Song Hong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401505

รหัส อำเภอ : 4015

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.833

ลองติจูด : 102.744

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.833,102.744,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/