วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สำโรง – 342103

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สำโรง

ภาษาไทย : ต. สำโรง  อ. โพธิ์ไทร จ. อุบลราชธานี

English : Samrong ,Pho Sai, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 342103

รหัส อำเภอ : 3421

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.728

ลองติจูด : 105.494

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.728,105.494,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/