วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สำโรง – 342002

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สำโรง

ภาษาไทย : ต. สำโรง  อ. ตาลสุม จ. อุบลราชธานี

English : Samrong ,Tan Sum, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 342002

รหัส อำเภอ : 3420

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.380

ลองติจูด : 105.233

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.380,105.233,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/