วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สำโรง – 331005

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สำโรง

ภาษาไทย : ต. สำโรง  อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ

English : Samrong ,Uthumphon Phisai, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331005

รหัส อำเภอ : 3310

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.146

ลองติจูด : 104.148

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.146,104.148,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/