วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สำโรง – 311505

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สำโรง

ภาษาไทย : ต. สำโรง  อ. พลับพลาชัย จ. บุรีรัมย์

English : Samrong ,Phlapphla Chai, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311505

รหัส อำเภอ : 3115

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.776

ลองติจูด : 103.111

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.776,103.111,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/