วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สำโรง – 300904

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สำโรง

ภาษาไทย : ต. สำโรง  อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

English : Samrong ,Non Thai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300904

รหัส อำเภอ : 3009

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.128

ลองติจูด : 102.018

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.128,102.018,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/