วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สำโรงพลัน – 330604

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สำโรงพลัน

ภาษาไทย : ต. สำโรงพลัน  อ. ไพรบึง จ. ศรีสะเกษ

English : Samrong Phlan ,Phrai Bueng, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330604

รหัส อำเภอ : 3306

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.700

ลองติจูด : 104.342

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.700,104.342,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/