วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สำโรงทาบ – 321201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สำโรงทาบ

ภาษาไทย : ต. สำโรงทาบ  อ. สำโรงทาบ จ. สุรินทร์

English : Samrong Thap ,Samrong Thap, Surin

รหัส ตำบล : 321201

รหัส อำเภอ : 3212

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.989

ลองติจูด : 103.926

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.989,103.926,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/