วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สำเภาลูน – 321306

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สำเภาลูน

ภาษาไทย : ต. สำเภาลูน  อ. บัวเชด จ. สุรินทร์

English : Samphao Lun ,Buachet, Surin

รหัส ตำบล : 321306

รหัส อำเภอ : 3213

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.570

ลองติจูด : 103.953

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.570,103.953,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/