วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สำราญ – 400102

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สำราญ

ภาษาไทย : ต. สำราญ  อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น

English : Samran ,Mueang Khon Kaen, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400102

รหัส อำเภอ : 4001

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.537

ลองติจูด : 102.837

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.537,102.837,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/