วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สำราญใต้ – 461502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สำราญใต้

ภาษาไทย : ต. สำราญใต้  อ. สามชัย จ. กาฬสินธุ์

English : Samran Tai ,Sam Chai, Kalasin

รหัส ตำบล : 461502

รหัส อำเภอ : 4615

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.814

ลองติจูด : 103.480

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.814,103.480,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/