วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สำพันตา – 250302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สำพันตา

ภาษาไทย : ต. สำพันตา  อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

English : Sam Phan Ta ,Na Di, Prachin Buri

รหัส ตำบล : 250302

รหัส อำเภอ : 2503

รหัส จังหวัด  : 25

ละติจูด : 14.081

ลองติจูด : 101.766

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.081,101.766,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/