วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สำพะเนียง – 302403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สำพะเนียง

ภาษาไทย : ต. สำพะเนียง  อ. โนนแดง จ. นครราชสีมา

English : Sam Phaniang ,Non Daeng, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302403

รหัส อำเภอ : 3024

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.452

ลองติจูด : 102.568

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.452,102.568,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/