วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สำนักบก – 200118

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สำนักบก

ภาษาไทย : ต. สำนักบก  อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี

English : Samnak Bok ,Mueang Chon Buri, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200118

รหัส อำเภอ : 2001

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.368

ลองติจูด : 101.061

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.368,101.061,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/