วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สำนักท้อน – 210201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สำนักท้อน

ภาษาไทย : ต. สำนักท้อน  อ. บ้านฉาง จ. ระยอง

English : Samnak Thon ,Ban Chang, Rayong

รหัส ตำบล : 210201

รหัส อำเภอ : 2102

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.804

ลองติจูด : 101.066

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.804,101.066,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/