วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สำนักทอง – 210115

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สำนักทอง

ภาษาไทย : ต. สำนักทอง  อ. เมืองระยอง จ. ระยอง

English : Samnak Thong ,Mueang Rayong, Rayong

รหัส ตำบล : 210115

รหัส อำเภอ : 2101

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.721

ลองติจูด : 101.472

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.721,101.472,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/