วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สำนักตะคร้อ – 302601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สำนักตะคร้อ

ภาษาไทย : ต. สำนักตะคร้อ  อ. เทพารักษ์ จ. นครราชสีมา

English : Samnak Takhro ,Thepharak, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302601

รหัส อำเภอ : 3026

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.297

ลองติจูด : 101.564

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.297,101.564,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/