วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สาวแห – 451902

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สาวแห

ภาษาไทย : ต. สาวแห  อ. หนองฮี จ. ร้อยเอ็ด

English : Sao Hae ,Nong Hi, Roi Et

รหัส ตำบล : 451902

รหัส อำเภอ : 4519

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 15.550

ลองติจูด : 104.062

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.550,104.062,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/