วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สารภี – 342105

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สารภี

ภาษาไทย : ต. สารภี  อ. โพธิ์ไทร จ. อุบลราชธานี

English : Saraphi ,Pho Sai, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 342105

รหัส อำเภอ : 3421

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.756

ลองติจูด : 105.254

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.756,105.254,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/