วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สารภี – 302202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สารภี

ภาษาไทย : ต. สารภี  อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา

English : Saraphi ,Nong Bunmak, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302202

รหัส อำเภอ : 3022

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.814

ลองติจูด : 102.417

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.814,102.417,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/