วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สายนาวัง – 461602

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สายนาวัง

ภาษาไทย : ต. สายนาวัง  อ. นาคู จ. กาฬสินธุ์

English : Sai Na Wang ,Na Khu, Kalasin

รหัส ตำบล : 461602

รหัส อำเภอ : 4616

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.761

ลองติจูด : 104.063

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.761,104.063,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/