วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สายตะกู – 310805

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สายตะกู

ภาษาไทย : ต. สายตะกู  อ. บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์

English : Sai Taku ,Ban Kruat, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310805

รหัส อำเภอ : 3108

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.397

ลองติจูด : 103.211

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.397,103.211,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/