วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สามแวง – 311602

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สามแวง

ภาษาไทย : ต. สามแวง  อ. ห้วยราช จ. บุรีรัมย์

English : Sam Waeng ,Huai Rat, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311602

รหัส อำเภอ : 3116

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.009

ลองติจูด : 103.192

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.009,103.192,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/