วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สามแยก – 350810

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สามแยก

ภาษาไทย : ต. สามแยก  อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร

English : Sam Yaek ,Loeng Nok Tha, Yasothon

รหัส ตำบล : 350810

รหัส อำเภอ : 3508

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 16.217

ลองติจูด : 104.562

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.217,104.562,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/