วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สามเมือง – 303104

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สามเมือง

ภาษาไทย : ต. สามเมือง  อ. สีดา จ. นครราชสีมา

English : Sam Mueang ,Sida, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 303104

รหัส อำเภอ : 3031

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.591

ลองติจูด : 102.537

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.591,102.537,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/