วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สามัคคี – 460402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สามัคคี

ภาษาไทย : ต. สามัคคี  อ. ร่องคำ จ. กาฬสินธุ์

English : Samakkhi ,Rong Kham, Kalasin

รหัส ตำบล : 460402

รหัส อำเภอ : 4604

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.318

ลองติจูด : 103.713

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.318,103.713,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/