วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สามัคคี – 350806

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สามัคคี

ภาษาไทย : ต. สามัคคี  อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร

English : Samakkhi ,Loeng Nok Tha, Yasothon

รหัส ตำบล : 350806

รหัส อำเภอ : 3508

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 16.232

ลองติจูด : 104.453

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.232,104.453,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/