วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สามสวน – 361102

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สามสวน

ภาษาไทย : ต. สามสวน  อ. บ้านแท่น จ. ชัยภูมิ

English : Sam Suan ,Ban Thaen, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361102

รหัส อำเภอ : 3611

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.419

ลองติจูด : 102.270

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.419,102.270,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/