วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สามขา – 451302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สามขา

ภาษาไทย : ต. สามขา  อ. โพนทราย จ. ร้อยเอ็ด

English : Sam Kha ,Phon Sai, Roi Et

รหัส ตำบล : 451302

รหัส อำเภอ : 4513

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 15.474

ลองติจูด : 103.944

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.474,103.944,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/