วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สานตม – 420706

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สานตม

ภาษาไทย : ต. สานตม  อ. ภูเรือ จ. เลย

English : Santom ,Phu Ruea, Loei

รหัส ตำบล : 420706

รหัส อำเภอ : 4207

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.460

ลองติจูด : 101.482

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.460,101.482,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/