วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สันโป่ง – 500703

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สันโป่ง

ภาษาไทย : ต. สันโป่ง  อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

English : San Pong ,Mae Rim, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500703

รหัส อำเภอ : 5007

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.954

ลองติจูด : 98.954

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.954,98.954,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/