วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สันพระเนตร – 501403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สันพระเนตร

ภาษาไทย : ต. สันพระเนตร  อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

English : San Phranet ,San Sai, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501403

รหัส อำเภอ : 5014

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.808

ลองติจูด : 99.038

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.808,99.038,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/