วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สันป่ายาง – 500608

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สันป่ายาง

ภาษาไทย : ต. สันป่ายาง  อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

English : San Pa Yang ,Mae Taeng, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500608

รหัส อำเภอ : 5006

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 19.049

ลองติจูด : 98.830

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.049,98.830,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/