วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สันนาเม็ง – 501404

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สันนาเม็ง

ภาษาไทย : ต. สันนาเม็ง  อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

English : San Na Meng ,San Sai, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501404

รหัส อำเภอ : 5014

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.842

ลองติจูด : 99.062

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.842,99.062,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/