วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สันทะ – 550405

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สันทะ

ภาษาไทย : ต. สันทะ  อ. นาน้อย จ. น่าน

English : Santha ,Na Noi, Nan

รหัส ตำบล : 550405

รหัส อำเภอ : 5504

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 18.276

ลองติจูด : 100.567

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.276,100.567,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/